Termeni și Condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

NOTA DE INFORMARE: Impact Developer & Contractor S.A. poate deţine date/ informaţii despre dumneavoastră, pe care ni le-aţi oferit (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de înregistrare, contract etc.).

 

Pentru persoanele care accesează site-ul Impact

Prin acordul dvs. exprimat prin accesarea şi utilizarea website-ului www.greenfieldresidence.ro, datele cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de dumneavoastră pot fi prelucrate de S.C. Impact Developer & Contractor S.A. în scopuri legate de recrutare, vânzări, marketing (al propiilor produse), precum si in vederea realizării intereselor legitime al S.C. Impact Developer & Contractor S.A. legate de scopurile menționate.

S.C. Impact Developer & Contractor S.A. poate oferi informaţia pusă la dispoziţie de către dvs. Partenerilor săi care, vor putea folosi aceste date în scopuri asociate promovării proiectului şi sau a produselor S.C. Impact Developer & Contractor S.A., precum şi în vederea procesării/soluţionării comenzilor şi/sau cererilor dvs.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră constau în: informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Asemenea informaţii cu caracter personal sunt: numele, numărul de telefon, emailul, cât şi orice altă informaţie furnizată de dumneavostră care este prelucrată şi introdusă în baza de date a S.C. Impact Developer & Contractor S.A..

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale, respectiv ale legii 677//2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale tuturor deciziilor emise in exercitarea atributiilor legale de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si Avocatul Poporului.

De asemenea, prin accesarea şi utilizarea website-ului www.greenfieldresidence.ro vă exprimaţi consimţământul în sensul primirii de apeluri, mesaje text (SMS), e-mail-uri sau scrisori în scopul soluţionării cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor dumneavostră ori în scopul promovării produselor oferite de şi/sau prin intermediul S.C. Impact Developer & Contractor S.A..

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de dreptul de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Juridic al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Clientul confirmă că a citit şi acceptat aceste condiţii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare a datelor cu caracter personal de către s.c. impact developer & contractor s.a., vă rugăm să nu folosiţi acest site.

Pentru clienții Impact

SC Impact Developer & Contractor SA prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv cele furnizate la încheierea contractelor, prin mijloace mixte, automatizate și manuale, destinate furnizării de bunuri și servicii, colectării de creanțe și tranzacțiilor imobiliare.

Sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare furnizării de bunuri și servicii, colectării de creanțe și tranzacțiilor imobiliare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate următorilor destinatari: furnizori de bunuri și servicii, împuterniciți, parteneri contractuali, autorități publice locale sau centrale, poliție, societăți bancare, agenții de colectare creanțe, societăți de asigurare reasigurare.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de dreptul de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Juridic al SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

test